top of page

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým klientem či návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Správcem jsem já, Iveta Langerová, IČ 17372950 , bytem Kettnerova 2054/16, 155 00 Praha. Provozuji webovou stránku www.ivetalangerova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce. Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů mě můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 776 618 646 nebo e-mailem: info@ivetalangerova.cz.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávám Vaše osobní údaje, které mi sami svěříte, pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, dle článku 13. GDPR - Informační povinnost, ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  • Při poskytování služeb či plnění smlouvy zpracovávám Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, záznamy o průběhu poradenství, osobní údaje/fotografie uvedené v komunikacích přes e-maily, SMS nebo komunikační aplikace, jméno dítěte, věk/datum narození, zdravotní stav. Nezbytně je potřebuji k plnění smlouvy (např. osobní poradenství, zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží atd.)

  • Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • Marketing, zasílání newsletterů: Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • Pokročilý marketing na základě souhlasu: Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy (Facebook, Instagram, Seznam.cz a Google), a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

  • Fotografická dokumentace - živé akce např. kurzy, semináře, podpůrné skupiny. S Vaším výslovným souhlasem publikuji fotografie mnou či třetí osobou pořízené na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a případně na webové stránce. Na každé akci máte možnost vyslovit nesouhlas se zveřejněním svých fotografií a to i písemnou formou. Svůj souhlas se zveřejněním fotografií můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Wix, iDoklad, Seznam.cz, Google, Facebook, Instagram.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě, prosím, prostřednictvím e-mailu: info@iveta.langerova.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, nebo že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, či pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Zde potřebuji alespoň 40 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje od sebe/ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 40 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.8.2022

bottom of page